Vērtīgi zināt

Loga ailes un konstrukciju gatavošana

Kvalitatīvas montāžas pamati tiek veidoti projektēšanas stadijā un sākas ar uzmērīšanu. Tieši šajā brīdī nosaka konstrukcijas gabarītus un pareizus montāžas šuves izmērus, ar kuriem ņem vērā loga konstrukcijas temperatūras deformācijas.

 

Jāseko līdzi tam, lai rāmis  par nebūtu lielāks par pārlaidumu vairāk kā par 40 mm.

 

Montāžas šuvju platuma ievērošana jaunbūvēs nerada grūtības, tomēr rekonstrukcijas darbos ar logu nomaiņu, lai iegūtu nepieciešamo šuvju platumu, izmanto speciālus papildus profilus vai koriģē loga aili. Tomēr pirms paplašināšanas profilu izmantošanas tas ir jāskaņo ar montāžas darbu vadītāju vai tirdzniecības menedžeri. Ailes korekciju parasti veic ar speciāli apstrādātu  klucīšu palīdzību. Atkarībā no ailes konfigurācijas, tiek izvēlēti piemēroti klucīši un tos uzstāda tādā veidā, lai horizontālās un vertikālās novirzes būtu ± 5 mm robežās. Koka rāmi nolīmeņo ar stiprinājuma elementu palīdzību un nostiprina ar skrūvēm.

 

Loga bloka nostiprināšanas ailē etaps seko pēc stiprinājumu uzstādīšanas etapa. Spraugu starp sienu un rāmi pa visu perimetru blīvē ar stikla vati vai poliuretāna putu hermētiķi. Lietojot šo hermētiķi, jāpievērš uzmanība tam, lai aizpildāmo šuvju platums nebūtu lielāks par atļautajiem izmēriem, kurus ir norādījis hermētiķa ražotājs un lai tā izplešanās nedeformētu rāmi.

  • Ziņas

  • Akcijas

    • Dotajā mirklī aktīvu akciju nav.

  • Publikācijas

    • Dotajā mirklī publikāciju nav.