Vērtīgi zināt

Palodžu un noteku montāža

Ārējās palodzes jāizvēlas tā, lai noteces gals atrastos ārpus fasādes par 3 cm (lai ūdens netecētu uz fasādes) un ne vairāk par 6 cm (pie pārāk liela pārlaiduma pastāv ārējās palodzes nolaušanas iespēja). Noteces konstrukcija un garums ir jāizvēlas tā, lai izvairītos no ūdens nokļūšanas uz sienas zem ārējās palodzes.

 

Ja tas nav iespējams, ārējās palodzes un sienas saskares vieta jāhermetizē. Ārējās palodzes (neatkarīgi no noteču materiāla) ar kniedēm vai skrūvēm piestiprina pie loga montāžas profila. Papildus stiprināšanu dažādos veidos veic dažādi katrā atsevišķā gadījumā. Noteces slīpumam jābūt ne mazākam par 5°.

 

Iekšējās palodzes, lai notiktu ūdens novadīšana, uzstāda ar 2° slīpumu telpas virzienā.

 

Pēc palodzes uzstādīšanas tās apakšdaļu blīvē ar poliuretāna putu hermētiķi. Palodzi nofiksē ar nesošajiem elementiem un poliurētāna putu hermētiķa palīdzību. Papildus stiprinājumu elementi ir jālieto saskaņā ar palodžu ražotāja sniegtajām montāžas rekomendācijām.

PIEZĪME! Uzstādot ārējo palodzi, jāseko līdzi, lai netiktu bojātas iepriekš izveidotās blīvējošās šuves.

  • Ziņas

  • Akcijas

    • Dotajā mirklī aktīvu akciju nav.

  • Publikācijas

    • Dotajā mirklī publikāciju nav.