Vērtīgi zināt

Logu montāžas darbu vadība

Šī logu instrukcija kvalitāti nodrošina tikai tādā gadījumā, ja ēkas iekšienē tiek nodrošināts normāls temperatūras-mitruma režīms, t.i., temperatūra nav zemāka par  + 16°С un gaisa mitrums nav augstāks par 60%.

 

Celtniecības fizika aptver siltuma un skaņas izolāciju. Tieši šīs nodaļas ļauj noteikt konkrētus būvdarbu un remontdarbu risinājumus, tai skaitā arī logu montāžā.

 

Siltuma zudumu un kondensāta veidošanās iemesli ir jāmeklē sienas konstrukcijā un loga kārbas piekļaušanās sienai rajonā.

Loga blokam ir jāatbilst vairākām prasībām. Tā konstrukcijai ir jābūt:
 1. gaisa necaurlaidīgai
 2. siltumizolējošai
 3. ūdensnecaurlaidīgai
 4. noturīgai pret temperatūras un UV staru ietekmi no ārpuses
 5. tvaiku necaurlaidīgai no telpas puses
 6. noturīgai pret deformācijām un ar ilgu kalpošanas ilgumu.

Augstāk norādītās prasības nodrošina trīs līmeņos:

1.līmenis Robeža starp ārējo vidi un telpu

1.līmenis atbilst nosacītai virsmai, kura nodrošina ārējā klimata un telpas iekšējā mikroklimata norobežošanu. Šīs virsmas temperatūrai ir jābūt augstākai par telpas rasas punkta temperatūru, jo citādi var parādīties kondensāta veidošanās un pieguļošo būvkonstrukciju bojāšanas risks (pelējums, sēnīte, korozija), kā arī var palielināties siltuma zudumi un notikt aukstuma tiltu veidošanās.

 

No temperatūras pazemināšanās līdz rasas punkta uz ārējās vides un telpas iekšējās vides robežas temperatūrai iespējams pielietojot tādas sienu, grīdu un griestu konstrukcijas ar piemērotu siltumvadītspēju. Siltumvadītspējas koeficents U (dažreiz K) SI sistēmā izsaka siltuma daudzumu, kurš 1 stundas laikā izies caur šī materiāla plakanas sienas 1m2 pie temperatūru starpības 1°С. Materiāla siltumvadītspējās koeficenta mērvienība ir W/m2K un tā vērtībai obligāti ir jābūt norādītai visā projekta dokumentācijā.

2.līmenis Aizsardzība pret atmosfēras ietekmi

Šis līmenis traucē mitruma iekļūšanai loga konstrukcijā no ārpuses. Logu blokā jābūt paredzētam kontrolējamai lietus ūdens notecei. Bez tam, funkcionālās daļas iekšienē nokļūstošajam mitruma jābūt paredzētai iespējai iztecēt ārpusē.

3.līmenis Funkcionālais apgabals

Šajā apgabalā vispirms jānodrošina pamata siltuma un skaņas izolācijas īpašības. Lai nodrošinātu  šīs funkcijas, šim apgabalam ir "jāpaliek sausam" un izolētam no telpas mikroklimata. Paturot prātā to, ka siltā gaisā esošais mitrums pie temperatūras ap 10°С kondensējas, jānodrošina droša tā novadīšana. Šeit ir spēkā galvenais noteikums: "Iekšpusē hermētiskāks, nekā ārpusē". Vienlaikus ir jāņem vērā, ka funkcionālajā zonā noteikt būvkonstrukciju deformēšanās, loga konstrukcijas izmēru temperatūras izmaiņas, smaguma spēka un slodžu ietekme, kuras rodas loga ekspluatācijas laikā. Vienlaikus arī blīvēšana materiāliem ir jābūt savietojamiem ar būvkonstrukciju elementu materiāliem un tiem ir jābūt elastīgiem, kā arī jāpielieto saskaņā ar ražotāja norādēm.

 

Šīs instrukcija ir paredzēta montieriem, kuru uzdevums ir augstas kvalitātes logu korektas montāžas veikšana un montāžas šuvju aizpildīšana vadoties pēc spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ņemot vērā sienu konstrukciju tipus.

 • Ziņas

 • Akcijas

  • Dotajā mirklī aktīvu akciju nav.

 • Publikācijas

  • Dotajā mirklī publikāciju nav.