Vērtīgi zināt

Loga konstrukcijas stiprināšana

Pēc tam, ka aile un loga rāmis ir sagatavoti, uzstāda nesošos elementus. Ļoti svarīgi ir pareizi noteikt nesošo elementu atrašanās vietas. Loga montāžas sākumā tas pareizi jānovieto pa asīm, pēc horizontāles un pēc vertikāles. Uzstādot nesošos elementus, jāņem vērā loga izmēru termiskās izmaiņas.

Profila garuma izmaiņas temperatūras ietekmē:
  • Baltam PVC profilam - 1,6 mm/m
  • Krāsainam PVC profilam - 2,4 mm/m

PIEZĪME! Logu ekspluatācijas laikā nekādā gadījumā nedrīkst noņemt nesošos elementus. Logu rāmju ir jāuzstāda pa horizontālēm un vertikālēm. Pirms logu bloka uzstādīšanas rāmjus izlīdzina un ailē fiksē ar ķīļu palīdzību. Pēc nostiprināšanas uzstādīšanas ķīļus izņem, lai tie netraucētu profilu lineāro izplešanos.

 

Pēc loga uzstādīšanas un tā kontroles nivelēšanas tas uzreiz ir jānostiprina. Logu nostiprināšanai izmanto plakanus metāliskus stiprināšanas elementus. Atkarībā no sienas konstrukcijas, loga stiprināšanu veic ar celtniecības dībeļu vai montāžas skrūvju palīdzību. Dībeļu izmēri (pirmkārt - garums un iedziļināšanas dziļums) ir jāizvēlas saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem. Minimālais pieļaujamais iedziļināšanas sienā dziļums - 40 mm.

 

Montējot lielu izmēru logu konstrukcijas, vispirms, lai veiktu izlīdzināšanu pa horizontāli un vertikāli, jāveic sākotnējā montāža , izmantojot pagaidu nesošos elementus. Pēc logu bloka līmeņošanas veic tā galīgo nostiprināšanu ar dībeļiem un skrūvēm.

 

Var pielietot logu stiprināšanu ar skrūvēm vai dībeļiem cauri rāmiem. To dara, ja nav iespējama montāžas kronšteinu  apdare iekšējā slīpumā, veicot galīgo apdari. Montāžas skrūvju uzstādīšanas solis ir tāds pats, kāds ir montāžas kronšteinu uzstādīšanas solis. Urbjot atveres, jāseko līdzi tam, lai netiktu bojāta loga konstrukcija un blīvējumi, bet skrūvju galviņas netraucētu loga aizvēršanu.

 

Pēc uzstādīšanas un pagaidu nostiprināšanas veic konstrukcijas kontroles nivelēšanu un konstrukcijas nostiprināšanu. Pēc stiprināšanas darbu beigām, loga rāmim ailē ir jābūt nekustīgam, bet radusies sprauga ir jālikvidē līdz šuvju blīvēšanas sākumam, jo par blīvējumu neuzskata uzpūstas starplikas, hermētiķi, līmjavu vai blīvēšanas putas.

 

Pēc konstrukcijas izturības pārbaudes rāmī uzstāda no tā iepriekš izņemto vērtni. PVC logu gadījumā starp rāmi un vērtni ievieto speciālus distances ieliktņus, kuri palīdz izvairīties no rāmja deformācijas montāžas putu spiediena ietekmē. Pēc tam ar montāžas putām, saskaņā ar putu lietošanas instrukciju, aizpilda spraugu starp sienas konstrukciju un logu rāmi. Pēc tam, kad montāžas putas būs pilnībā sacietējušas, izņem distances ieliktņus, kuri atrodas starp rāmi un saskaņā ar logu lietošanas un kopšanas instrukciju veic loga rāmja regulēšanu.

  • Ziņas

  • Akcijas

    • Dotajā mirklī aktīvu akciju nav.

  • Publikācijas

    • Dotajā mirklī publikāciju nav.